Gietasfalt

Gietasfalt is een materiaal dat enorm geschikt is voor, onder meer, gemeentelijke en stedelijke infrastructuurwerken. Het grote voordeel is dat de eventuele meerkosten bij de aanleg ruimschoots gecompenseerd worden door de duurzaamheid en de voordelen tijdens de uitvoering. Gietasfalt kan, door zijn eigenschappen, door zijn mogelijkheid tot inkleuren en door zijn mogelijkheid tot combinaties met andere natuurlijke materialen zeker een meerwaarde betekenen. Voor de goede verwerking en toepassing van gietasfalt is veel vakmanschap en ervaring van de verwerker met het product vereist.

  •  
    Gietasfalt
  •  
    Gietasfalt