Aswebo

Recyclage

Online DOP

Recycling

Vaste productiesites in Gent en Brugge

Naast de hoofdactiviteit van wegenis- en rioleringswerken is Aswebo ook gespecialiseerd in het verwerken van bouw en sloopafval.

Zo beschikt Aswebo over mobiele breek- en zeefinstallaties. Zo draagt Aswebo bij om op een milieubewuste wijze de afvalberg te verkleinen. Het bouwafval wordt selectief gerecycleerd tot COPRO-gekeurde puingranulaten. Deze puingranulaten kunnen worden toegepast in de wegenbouw en infrastructuurwerken alsook in de beton - en asfaltcentrales voor in de wegenis gebruikte eindproducten.

 •  
  Recyclage - Site Gent

Recyclage - mobiel breken

Mobiel breken

De verschillende installaties zijn mobiel en kunnen dus naar de bouwwerf worden verplaatst om ter plekke grote hoeveelheden puin te breken. Op deze manier kunnen dure transportkosten uitgespaard worden. Mede dankzij een doeltreffende organisatie staat Aswebo garant voor uiterst korte laad- en lostijden en voor een efficiënte opvolging van de aangeleverde stromen.

 •  
  Breker
 •  
  Breker

Recyclage - Stortmogelijkheden

Stortmogelijkheden

(zuivere uitbraak bouwpuin, grond en afvalresten < 3%)

 • zuiver betonpuin (gewapend of ongewapend) EAC 17.01.01
 • zuiver mengpuin (metselwerk - betonpuin) EAC 17.01.07
 • zuiver metselwerkpuin                                     EAC 17.01.07
 • zuiver beton- asfaltpuin                                   EAC 17.09.04
 • zuiver asfaltpuin                                                EAC 17.03.02
 • Teerhoudende asfalt (enkel site Gent)          EAC 17.03.01*

Recyclage - Producten

Producten

Gebroken asfaltpuin (Gent/Brugge)

 • Asfaltgranulaat 0/20
 • Asfaltgranulaat 0/40

Gebroken betonpuin

 • Betongranulaat 0/20
 • Betongranulaat 0/40
 • Betongranulaat 4/20
 • Betongranulaat 20/40

Gebroken beton-asfaltpuin

 • Betonasfaltgranulaat 0/40

Gebroken mengpuin

 • Mengpuingranulaat 0/40
 • Mengpuingranulaat 0/20

Zeefzand

 • Zeefzand betonpuin & metselwerk
 • Zeefzand beton-asfaltpuin

Breekzand

 • Puinbrekerszand 0/6.3

Alle afvoerproducten beschikken over een COPRO-certificaat en een Declaration of Performance (DoP).

Recyclage - Betoncentrale

Betoncentrale

Vaste betoncentrale in Gent en Brugge

Aswebo beschikt over mobiele betoncentrales waarvan er één sedert 2006 productief is op de site aan de Daniël Kinetstraat 20 in Gent. De betoncentrale produceert zowel voor eigen werven als voor derden. Afname op deze betoncentrale kan gecombineerd worden met aanvoer van bouw- en slooppuin.

 

Recyclage - Betoncentrale - Producten

Producten

Via de inbreng van Copro onder de TRA21-regelmentering is ASWEBO Benor-gecertificeerd voor meerdere hydraulisch gebonden recyclingmaterialen.

Copro-Benor KEURING - TRA21

 • 500 Type IA         3Mpa/7dg      Gebroken beton/asfaltpuin 0/40
 • 501 Type IA         3Mpa/7dg      Gebroken beton/asfaltpuin 0/40
 • 502 Type IA         3Mpa/7dg      Gebroken asfaltpuin 0/40 + zand
 • 503 Type IA         3Mpa/7dg      Gebroken teerhoudend asfaltpuin 0/4 + zand
 • 510 Type IIA        3Mpa/7dg      Gebroken asfaltpuin 0/20 + zand
 • 511 Type IIA        3Mpa/7dg      Gebroken teerhoudend asfaltpuin 0/20 + zand
 • 510 Type IIA        3Mpa/7dg      Gebroken asfaltpuin 0/20 + zand
 • 511 Type IIA        3Mpa/7dg      Gebroken teerhoudend asfaltpuin 0/20 + zand
 • 520 Mager beton                       12Mpa/28dg Gebroken betonpuin 0/20
 • 521 Mager beton                        12Mpa/28dg Gebroken betonpuin 0/20 + zand
 • 522 Mager beton                        12Mpa/28dg Gebroken betonpuin 0/20 + zand
 • 523 Mager beton                        12Mpa/28dg Gebroken betonpuin 0/20 + zand + plastificeerder
 • 530 Zandcement                         3Mpa/28dg    Gezeefd zeefzand + zand shanks
 • 531 Zandcement                         4Mpa/28dg    Gezeefd zeefzand + zand shanks
 • 532 Zandcement                         4Mpa/28dg    Gezeefd zeefzand
 • 533 Zandcement                         4Mpa/28dg    Betonzand 0/4
 • 534 Zandcement                         3Mpa/28dg    Gezeefd zeefzand + zand shanks
 • 535 Zandcement                         3Mpa/28dg    Gezeefd zeefzand
 • 536 Zandcement                         3Mpa/28dg    Betonzand 0/4
 • 540 Walsbeton   20Mpa/28dg  Gebroken betonpuin 0/20

Andere

 • Zandcement                                    3Mpa/28d         Puinzeefzand
 • Zandcement                                    3Mpa/28d         Puinbrekerszand
 • Zandcement                                    3Mpa/28d         Zand 0/4 & 0/2
 • Zandcement                                    4Mpa/28d         Puinzeefzand
 • Zandcement                                    4Mpa/28d         Puinbrekerszand
 • Zandcement                                    4Mpa/28d         Zand 0/4 & 0/2
 • Zandcement                                    100kg cem./m³ Puinzeefzand
 • Zandcement                                    100kg cem./m³ Puinbrekerszand
 • Zandcement                                    100kg cem./m³ Zand 0/4 & 0/2
   
 • Steenslagfundering type IA          met betonpuin
 • Steenslagfundering type IA          met asfaltpuin
 • Steenslagfundering type IA          met beton-asfaltpuin
 • Steenslagfundering type IA          met mengpuin
   
 • Steenslagfundering type IIA         met betonpuin
 • Steenslagfundering type IIA         met asfaltpuin
   
 • Schraal beton                                  12Mpa/90d       Dmax=20
 • Schraal beton                                  100kg cem./m³ Dmax=20
 • Walsbeton                                       WB20                 Dmax=20

Recyclage - Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Aswebo beschikt over een eigen laboratorium dat zorgt voor een permanente controle tijdens het productieproces van alle recyclingmaterialen. Bijkomende proeven worden in nauwe samenwerking met onafhankelijke en door COPRO geaccrediteerde laboratoria uitgevoerd.