Nieuwe Spoorbypass & Tangent - Mechelen

Beschrijving 

Het project bestaat uit de aanleg van een nieuwe spoorlijn (bypass) en van een ringweg (tangent) rond Mechelen, ‘weg van de stad’ geheten. 

De aanleg van de spoorbypass is noodzakelijk om een snelheidsverhoging van 100 km/u. tot 160 km/u. van doorgaande internationale treinen langs het spoorwegstation van Mechelen mogelijk te maken.

Dit deel van het project omvat de bouw van een reeks kunstwerken, onder meer een spoorwegviaduct boven de nieuwe ringweg en twee stalen bruggen: een over het kanaal Leuven-Dijle en een andere over de Dijle.

De tangent is een viervaksweg die de verbinding maakt tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein. De Tangent loopt vanaf de Jubellaan ondergronds, kruist het kanaal Leuven-Dijle en loopt verder ondergronds tot aan de Leuvensesteenweg. Naar het noorden toe kruist de tangent de spoorlijn naar Leuven.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen, Spoorinfrastructuur, Tunnels - Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken, Betonwerken

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Douaneplein 10, Mechelen, Antwerpen, België
Bouwheer 
Infrabel
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki Construct, Besix, CEI-De Meyer, Jan De Nul
Studiebureau 
TUC Rail
Start werken
07-2013