Herbouw 7 bruggen Albertkanaal (cluster 1)

Beschrijving 

De Vlaamse Waterweg heeft Via T Albert aangesteld om zeven bruggen over het Albertkanaal te herbouwen met het oog op het verhogen van de doorvaarthoogte. Het gaat om de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier. Via T Albert is een speciaal voor dit project opgerichte vennootschap, die bestaat uit Willemen Infra, Franki Construct, Aelterman en Hye.

De Vlaamse Waterweg en Via T Albert ondertekenden op 1 september 2017 het contract voor het ‘PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1’. Hiermee sluiten beide partijen een publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering alsook het 30-jarige onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal.

De herbouw van de zeven bruggen maakt deel uit van het project dat tot doel heeft om over de gehele lengte van het Albertkanaal de vrije doorvaarthoogte te verhogen tot minimaal 9,10 meter. De hogere doorvaarthoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder.

De beëindiging van de bouwwerken is voorzien voor mei 2020. Een belangrijke aandacht gaat uit naar minder hinder, waarvoor De Vlaamse Waterweg en Via T Albert overleg plegen met de gemeenten en stakeholders om af te stemmen en de hinder te beperken.

 

Willemen Infra - de grootste Belgische wegenbouwer - is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijven
Bouwheer 
De Vlaamse Waterweg
Tijdelijke handelsvennootschap 
Via T Albert (Franki Construct, Willemen Infra, Hye, Aelterman)
Overspanning 
120m
Start werken
09-2017