Beschrijving

Met spoorinfrastructuur bedoelen we alle vaste installaties die nodig zijn voor het besturen van spoorwegvoertuigen en voor de veiligheid van dit verkeer. Dit zijn technisch complexe projecten, omdat de belasting van de rijdende voertuigen op de sporen gelijkmatig verdeeld moet zijn over de ondergrond, zodat het spoor steeds stabiel blijft. We zoeken bij dit soort projecten altijd mee naar duurzame oplossingen die geluidshinder en trillingen tot een minimum beperken. Ons eigen studiebureau speelt daarin altijd een belangrijke rol.

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

Aannemingsbedrijven